"Menerga Baltic", SIA

Bauskas 58, Rīga, LV-1004

67625789

Atslēgvārdi
Energoefektīvas gaisa apstrādes iekārtas. Ventilācija, kondicionēšana,
notekūdeņu siltuma atgūšana, čilleri, mikro klimata kontrole, dzesēšana.
Peldbaseinu mikro klimata iekārtas. Sabiedrisko ēku gaisa apstrādes
iekārtas. Sporta būvju gaisa apstrādes iekārtas. Ražošanas ēku gaisa
apstrādes iekārtas. Serveru telpu dzesēšanas iekārtas. Virtuvju siltuma
atgūšana. Projektēšana, konsultācijas. Ilgtspējīgas būvniecības padomes
biedrs (IPB). Industriālās energoefektivitātes klastera (IEK) biedrs.
Netiešā adiabātiskā dzesēšana.